Locatie: Wat doet de OR - Ouderraad - Ouders

Wat doet de OR ?

De ouderraad

 

  • De ouderraad houdt zich, in overleg met het team, bezig met de organisatie van verschillende feesten (o.a. sint, kerst, Pasen) 

     

  • Jaarlijks wordt de vrijwillige ouderbijdrage door hen vastgesteld en geïnd. Deze bijdrage is nodig om de verschillende feesten te kunnen organiseren, maar bevat ook een deel voor de ongevallenverzekering van de kinderen bij uitstapjes.

     

  • Naast deze activiteiten is de ouderraad bevoegd om advies uit te brengen aan de  medezeggenschapsraad over die aangelegenheden die de ouders aangaan.