Locatie: Wat doet de MR - Medezeggenschapsraad - Ouders

Wat doet de MR

 

De medezeggenschapsraad:

 

 • denkt mee met het bestuur

   

 • toetst de besluiten van het bestuur

   

 • heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht

   

 • bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs

   

 • voert indien nodig overleg met de OR over de gang van zaken in en rond de school.