Locatie: Leden - Medezeggenschapsraad - Ouders

Leden MR

 

In de medezeggenschapsraad van onze school hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting.

De leden van de MR van de Eglantier Tanthof zijn:

  • Tineke Oppentocht, ouder
  • Caroline van den Berg, ouder
  • Ratna van Tholl, leerkracht van groep 4
  • Lotte Ernst, leerkracht van groep 3

  U kunt de MR via mail bereiken op mr@eglantiertanthof.nl