Locatie: Helpen op school - Ouders

Helpen op school

Wij organiseren veel activiteiten voor de kinderen om op verschillende manieren met het verwerven van kennis bezig te zijn. Hiervoor hebben we de hulp van ouders nodig. U kunt hierbij denken aan de volgende activiteiten:

 

  • Technieklessen
  • Leespromotie
  • Hulp bij thematisch werken (IPC)
  • Excursies/uitstapjes
  • Verkeerslessen
  • Sporttoernooien
  • Sportdag
  • Het sinterklaasfeest
  • De kerstviering
  • Paasviering.

 

U kunt zich te zijner tijd opgeven voor één of meerdere van deze activiteiten via de ouderraad, de groepsleerkracht en/of de intekenlijsten.