Locatie: Organisatie - Buitenschoolse opvang - Opvang

Organisatie

 

Buitenschoolse opvang "VindingRijk" is een onderdeel van Stichting Rijswijkse kinderopvang.

VindingRijk biedt uw kind een omgeving met volop speelkameraadjes en met uitdagende, leuke en ontspannende activiteiten. Op schooldagen halen de pedagogsich medewerkers uw kind aan het einde van de schooldag van school op. Oudere kinderen kunnen in overleg met de ouders eventueel zelfstandig naar de BSO komen. Na schooltijd drinken en eten de pedagogsich medewerkers eerst samen met de kinderen. Vervolgens mogen de kinderen kiezen wat ze willen doen. Bijvoorbeeld vrij spelen of en activiteit. Aan het eind van de dag haalt u uw kind bij de BSO weer op.

 

VindingRijk is gevestigd in basisschool De Egalantier Tanthof.

 

Kom gerust kijken! Bel voor een afspraak: 

Annette van Welie

06-11488275

avanwelie@kinderopvang-plein.nl

www.vindingrijksrk.nl

 

Openingstijden BSO: 14.30 - 18.30 uur

Op woensdag (bij genoeg aanmeldingen) is de BSO geopend vanaf 12.00 uur.

In de schoolvakanties van 7.30 - 18.30 uur

Fotoboeken Links