Locatie: Inschrijven? - Buitenschoolse opvang - Opvang

Inschrijven bij Up

 

    • 1. Opvang
    • 2. Dagen
    • 3. Gegevens

 

  • Heeft je kind speciale zorg of aandacht nodig? Bijvoorbeeld vanwege gedrag, ziekte of medicijngebruik, verpleegkundige handelingen of andere speciale zorg? Neem dan telefonisch contact op met afdeling Plaatsingen op telefoonnummer: 070 – 79 20 103.

 

Inschrijfformulier