Locatie: Visie - Kennismaken

Visie

Ieder kind is uniek daarom houdt de school rekening met de individuele cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele mogelijkheden van elk kind. Dat betekent dat:
 

  • Ieder kind zijn eigen ontwikkelritme heeft.
  • Er goede zorg voor onze kinderen is.
  • Wij werken aan een veilig pedagogisch klimaat. 
  • Wij nastreven dat kinderen zich ontwikkelen in relatie met anderen.
  • Kinderen bewondering voor de natuur ervaren. 
  • Het leren centraal staat. 
  • Kinderen liefde voor cultuur wordt bijgebracht.