Locatie: Engels - Kennismaken

Engels

Er is veel aandacht op De Eglantier voor de Engelse taal, daarom is er een vakleerkracht aan de school verbonden.

Op speelse wijze leren de kinderen in de onderbouw de basisbeginselen van een (veelal) tweede taal. In de midden- en bovenbouw worden deze basisbeginselen verder uitgebreid en verdiept. Wij verwachten dat het voor de kinderen een groot voordeel is als zij al in een vroeg stadium met de Engelse taal in aanraking komen. Zij zullen bij latere lessen in de Engelse taal kunnen voortborduren op hun basiskennis en ook bij het aanleren van andere talen uit hun ervaring kunnen putten.

Wij streven altijd naar een hoge kwaliteit van ons onderwijs en daarom hebben wij ons voor Engels aangesloten bij Early Bird.

In de onderbouw werken we met de methode 'iPockets'. iPockets is een digitale lesmethode voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) van het basisonderwijs. Door middel van liedjes, rijmpjes, interactieve praatplaten en video materiaal ontdekken de leerlingen op een interactieve en speelse manier de Engelse taal. Via deze link kunt u de website bezoeken: http://www.ipockets.nl/
In de groep 5 t/m 8 maken we gebruik van: happy house, happy street and happy earth. Het werken met een werkboek en lesboek start hier. Naast spreekvaardigheid en luistervaardigheid is hier ook ruimte voor schrijfvaardigheid en grammatica.

Interessante en leuke website's om te bezoeken:
informatie:
Early Bird
http://www.ipockets.nl/
http://www.europeesplatform.nl/sf.mcgi?3617&_sfhl=vvto
http://www.slo.nl/downloads/2011/engels-in-het-basisonderwijs-vakdossier.pdf/

spelletjes: 
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/
http://www.abcteach.com/

 

engels leren