Locatie: English - English

Engels

Er is veel aandacht op De Eglantier voor de Engelse taal. Wij zijn een gecertificeerde VVTO - school (vroeg vreemde taal onderwijs). Dit houdt in dat we in alle groepen een uur (2 x 30 min.) per week Engelse les geven. Dit gebeurt op een natuurlijk manier, geïntegreerd in een thema. De thema’s sluiten aan bij het IPC. Verder is er aandacht voor internationalisering en de manier waarop onze leerlingen als wereldburger in de wereld staan.

Sinds 2015 doen wij mee aan de pilot TPO (tweetalig primair onderwijs) Deze, door de overheid opgezette pilot, geeft scholen de kans om te zoeken naar manieren om tweetalig onderwijs in de basisschool vorm te geven. De eisen die gesteld worden aan de pilot zijn:

 

  • Het Nederlands curriculum is leidend, het aanbod is dekkend voor de kerndoelen.

  • Het percentage Engelstalige lessen en activiteiten bedraagt 30 tot 50%.

  • Er is veel aandacht voor internationaliseringsactiviteiten.

  • Er wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd over de effecten van TPO.

De pilot TPO duurt nog tot het schooljaar 2018 - 2019. Het netwerk TPO in op het moment in gesprek met de overheid over een verlenging van de pilot, zodat men een beeld kan ontwikkelen van het tweetalig onderwijs tot aan groep 8.

Op het moment (schooljaar 2017 - 2018) wordt er in de groepen 1, 2 en 3 TPO gegeven. Dat betekent dat er 30% van de lestijd (+/- 1,5 uur per dag) in het Engels gesproken wordt. Elk schooljaar komt er een TPO - groep bij. In de groep 4 - 8 wordt er nog gewerkt volgens het VVTO.

Wij streven naar goede vaardigheden van de leerkrachten op het gebied van Engelse taalvaardigheden en didactische kennis.  Hiervoor wordt er scholing op maat gezocht. Dit gebeurt onder andere door het volgen van taalcursussen bij Anglia. Ook studiereizen zijn een onderdeel van de scholing van leerkrachten.

Ook werken wij aan het opzetten van een natuurlijke omgeving waarin de taal Engels een plaats kan krijgen. Dit proberen we door het inzetten van Engelstalige vrijwilligers / ouders of buitenlandse stages binnen de school te organiseren.

Wilt u meer weten? Kom eens langs voor een bezoek aan onze school en / of bezoek onderstaande interessante websites:

Over VVTO:

https://www.nuffic.nl/primair-onderwijs/vroeg-vreemdetalenonderwijs-vvto

http://www.earlybirdie.nl/

Over TPO:

https://www.nuffic.nl/primair-onderwijs/vroeg-vreemdetalenonderwijs-vvto/tweetalig-primair-onderwijs

Over Anglia:

http://anglia.nl/